1. Een overzicht voor gegevensbescherming

Algemeen

Dit document geeft een algemene beschrijving over de reden waarom en wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt

Persoonsgegevens omvatten iedere vorm van gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Via onze website verzamelde data

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van data op deze website?

De via onze website verzamelde gegevens worden verwerkt door de site beheerder. De contactgegevens van de beheerder staan vermeld in de wettelijk vereiste juridische vermelding.

Hoe verzamelen wij de data?

Bepaalde gegevens worden verzameld doordat u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een contact of order formulier.

Andere gegevens worden op automatische wijze verzameld door onze IT systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn primair technisch van aard zoals de gebruikte browser, een besturingssysteem versie, het IP adres vanaf waar het verzoek kwam en het moment waarop de website hebt bezocht. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt. Gegevens zoals het IP adres zijn noodzakelijk voor communicatie via het internet, informatie over uw browser en het tijdstip van bezoek zijn noodzakelijk om de juiste website configuratie te hanteren voor specifieke browsers en bij eventuele problemen gericht te kunnen zoeken naar een oorzaak.

Waar gebruiken wij uw data voor?

Een deel van de gegevens is verkregen om correcte werking van de website te garanderen. De overige gegevens kunnen worden ingezet om te analyseren hoe bezoekers gebruik maken van de site.

Welke rechten kunt u ontlenen aan de over u verzamelde gegevens?

U kunt te allen tijde kosteloos opvragen over welke informatie aangaande uw persoon wij beschikken, de herkomst van deze informatie, de ontvangers van deze informatie en de reden voor verzamelen van deze informatie. U heeft het recht ons te verzoeken de verzamelde informatie te ontvangen, te wijzigen, aan te passen of te verwijderen.

Voor verdere vragen aangaande de gegevensverwerking via onze website kunt u contact opnemen via de in de juridische vermelding genoemde contactinformatie. U kunt ook een klacht indienen bij de daarvoor bestemde autoriteiten.

Analytics en externe tools

Wanneer u onze website bezoekt bestaat de kans dat er een analyse wordt gemaakt van uw surfgedrag op onze site. Deze analyse zal primair worden opgebouwd aan de hand van cookies en analytics. De analyse van uw surf gedrag is over het algemeen anoniem, d.w.z wij zullen niet in staat zijn u te identificeren aan de hand van deze data.
Meer uitgebreide informatie staat beschreven in dit privacy beleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of de analyse voorkomen door geen gebruik te maken van bepaalde tools op onze website.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor de beheerders van deze website erg belangrijk. Alle verwerkte persoonsgegeven zullen wij beschouwen als vertrouwelijke informatie en behandelen zoals voorgeschreven in de wet bescherming persoonsgegevens en ons privacy beleid.

Indien u gebruik maakt van deze website zullen diverse persoonsgegevens verzameld worden. De definitie van persoonsgegevens is in deze alle data aan de hand waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacy beleid beschrijft welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze informatie gebruiken. Ook de wijze waarop en doel van het verzamelen van informatie is beschreven.

U dient er wel rekening mee te houden dat gegarandeerd veilige data overdracht via het internet niet in alle gevallen mogelijk is. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden kunnen wij daardoor helaas niet garanderen. Wij hebben alle voor ons beschikbare middelen in gezet om uw gegevens zo veilig mogelijk te kunnen verwerken.

Vermelding aangaande de verantwoordelijke voor het beheer van deze website

De verantwoordelijke partij voor het verwerken (verwerker) van gegevens op deze website is:

Tiggelovend-Kok B.V.
Warmseweg 27
7075 EL Etten

Telephone: +31 (0) 315 323840
Email: info@tiggelovend-kok.nl

Bovengenoemde verwerker is de natuurlijk of juridisch persoon wie alleen of in samenspraak met anderen beslist over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens. (namen, e-mail adressen, e.d.)

Intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevens verwerking operaties zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken met werking voor de toekomst. Een informatieve e-mail gericht aan de in dit document vermelde partij verantwoordelijk voor het beheer van de website is daarvoor voldoende.
We willen u wel verzoeken om een mail te verzenden met verzoek tot leesbevestiging zodat u ook weet of uw mail in goede orde is ontvangen.

Gegevens verkregen voordat wij uw verzoek hebben ontvangen mogen rechts halve nog wel worden verwerkt.

Recht aangaande gegevensportabiliteit

U heeft het recht om de data die wij op basis van uw toestemming hebben verwerkt te ontvangen in een standaard machine-leesbaar formaat. Indien er directe overdracht van gegevens naar een andere verantwoordelijke partij nodig zullen wij hierin voorzien voor zover het voor ons technisch haalbaar is.

SSL of TLS encryptie

Deze website maakt gebruik van TLS encryptie om een veilige overdacht van gegevens tussen bezoekers en de webserver te faciliteren. Ook via de website verzonden informatieverzoeken verlopen via een dergelijk beveiligd kanaal.

U kunt een succesvolle TLS verbinding herkennen aan de tekst https:// voor het website adres en een bijbehorend groen slot in de adresbalk van uw browser. Indien er geen groen slot zichtbaar is voor het websiteadres of u bij het openen van de site een melding krijg over een niet vertrouwd certificaat stop dan uw bezoek aan de website. Indien u over onze contact gegevens beschikt zouden wij het op prijs stellen als u een melding wilt maken van het probleem, wij zullen dit dan nader onderzoeken en u berichten over de status.

Wanneer TLS beveiliging is geactiveerd kan naar de website verzonden data niet door derden worden ingezien.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals wettelijk is vastgelegd heeft u te allen tijde het recht om informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegeven te ontvangen. Deze informatie zal beschrijven over welke gegevens wij beschikken, de herkomst van gegevens, het doel van de gegevens en wie toegang heeft tot deze gegevens.

Afhankelijk van de complexiteit van gegevensverwerking kunnen hiervoor kosten worden berekend tot van  € 0,23 per pagina vragen met een maximum van € 5,00. Indien wij genoodzaakt zijn kosten te berekenen zullen wij u hierover voor het in behandeling nemen van uw verzoek informeren.

U heeft ook het recht om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te laten aanpassen, afschermen of verwijderen.  Voor de verschillende verzoeken of aanvullende vragen aangaande verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de in hoofdstuk 2 vermeldde verwerker.

3. Via onze website verzamelde gegevens

Cookies

Sommige van onze webpagina’s gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Wij gebruiken cookies om onze websites meer gebruiksvriendelijk en veilig te maken, een cookie een klein tekst bestand opgeslagen op uw computer door uw browser.

De meeste via onze website gegenereerde cookies zijn zogenaamde sessie cookies, dit type cookie zal na uw bezoek automatisch worden verwijderd. Andere typen cookies blijven achter op uw systeem totdat u deze handmatig verwijderd, deze cookies stellen de website in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen en bijvoorbeeld eerder gemaakt instellingen zoals een voorkeurstaal weer in te laden.

U kunt uw browser zo instellen dat u over iedere aan te maken cookie geïnformeerd wordt, dit zodat u zelf kunt beslissen of u de betreffende cookie wenst te gebruiken of niet. U hebt ook de optie om bepaalde cookies altijd te accepteren of alle cookies te weigeren.
De meeste browsers staan standaard ingesteld op het accepteren van veelvoorkomende typen cookies, het deels of geheel blokkeren van cookies kan de werking van de website voor u  verstoren. Een laatst optie is om uw browser zo in te stellen dat cookies telkens worden verwijderd bij het afsluiten van de browser, dit houdt wel in dat de website door u gemaakte instellingen mogelijk niet zal onthouden.

Cookies die vereist zijn voor elektronische communicatie of om bepaalde functionaliteit te op de site te gebruiken zoals de winkelwagen worden opgeslagen op basis van de grondslag “Toestemming”. U verleent ons toestemming om uw persoonsgegevens via dergelijke cookies te verwerken door in het selectievak op de website akkoord te gaan met het privacy beleid. U heeft nog steeds de optie om cookies actief te weigeren in uw browserconfiguratie.

Indien er andere niet essentiële cookies aanwezig zijn bijvoorbeeld voor het volgen van uw surfgedrag dan zullen deze separaat worden beschreven in dit privacy beleid.

Server log bestanden

De systemen van de website hoster verzamelen en verwerken diverse (persoons)gegeven op automatische wijze. De gegevens die in de server log bestanden terecht komen zijn:

  • De browser versie en type waarmee u de site bezoekt (browser agent)
  • Besturingssysteem waarop up browser draait
  • De datum en het tijdstip waarop u de site bezoekt
  • De door u opgevraagde pagina’s
  • Het IP adres vanaf waar u de site bezoekt.
  • Hostnaam van de computer vanaf waar u de site bezoekt.

Deze data zal niet worden gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.
Het is nodig deze data te verzamelen omdat het voor een correcte werking van de website belangrijk is om over gegevens zoals opgevraagde pagina’s en datums te beschikken.

Het IP adres is aangemerkt als persoonsgegeven omdat het in specifieke gevallen mogelijk is om u te identificeren op basis van dit IP adres.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is “Uitvoering overeenkomst” omdat de hostingpartij een overeenkomst heeft met ons om een website te hosten en deze gegevens worden verwerkt als onderdeel van die dienstverlening.

Contact formulier

Indien u ons een vraag stelt via het contact formulier dan zullen wij de op het formulier ingevulde informatie verzamelen om uw vraag te kunnen beantwoorden. Wij zullen deze informatie onder geen beding met externe partijen delen zonder uw expliciete toestemming.

U verschaft ons via het keuzevak op de website expliciete toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij toekomstig contact bijvoorbeeld in reacties op door u gestelde vragen zullen wij ons baseren op deze toestemming, u heeft natuurlijk te allen tijde het recht om ons te verzoeken uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te laten verwijderen, maskeren of aanpassen. Zoals eerder in dit document beschreven kunt u dergelijke verzoeken per e-mail indienen bij de in hoofdstuk 2 vermelde verantwoordelijke beheerder.

Wij slaan uw data op totdat u verzoekt om verwijdering of er voor ons geen gerechtvaardigd doel meer is om over deze informatie te beschikken. Data retentie vereisten voortkomend uit wet en regelgeving zullen niet worden beïnvloed door deze bepaling.

4. Plugins and tools

Google Web Fonts

Om een uniforme look & feel van de site te handhaven maken wij gebruik van fonts aangeboden door Google. Bij bezoek aan onze website zal uw browser de betreffende fonts ophalen en opslaan in het cache geheugen. Wij kunnen er niet vanuit gaan dat de browser van alle bezoekers bij voorbaat beschikt over de juiste fonts vandaar dat het noodzakelijk is deze fonts in te laden.

Om zaken als fonts op social plugins te downloaden zal uw browser een direct verbinding opbouwen met een Google server. Google is dus vanaf dat moment op de hoogte dat onze website via uw IP adres is bezocht. Door akkoord te gaan met dit privacy beleid gaat u op basis van de grondslag “Toestemming” akkoord met verwerking van uw gegevens voor gebruik van Google Web Fonts.

Indien uw browser geen ondersteuning biedt voor web fonts kan een standaard op uw computer aanwezig font worden gebruikt.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens voor Google fonts is te vinden via:
https://developers.google.com/fonts/faq en in Google’s privacy policy via https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 

Certificeringen

Aan kwaliteit en veiligheid worden – gelukkig – hoge eisen gesteld. Onze monteurs hebben uiteraard de benodigde certificaten zoals VCA, hoogwerk- en heftruckcertificaat. Onze constructieve en lastechnische kwaliteit blijkt uit het feit dat we CE 1090 executieklasse mogen produceren.

Certificering
Certificering
Certificering
Certificering